BPM データベース

トリン のBPM一覧 (BPM ~)

曲名 BPM アルバム名
Vì Mẹ Con Ngoan 114.0 Lãng Tử(2015年)
>楽天で購入
No Smoking 115.0 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Đến 119.9 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Tàn Phai 121.9 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Sẽ Để Em Ra Đi 130.0 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Tiếc Nuối 90.1 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Có Chăng Là Sai Lầm 94.9 Lãng Tử(2015年)
>楽天で購入
Đã Lâu Không Gặp 143.7 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Người Ấy 110.1 Người Ấy(2015年)
>楽天で購入
Đừng Cố Gắng 140.1 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Trễ Giờ 100.0 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Sau Bao Năm 72.0 Người Ấy(2015年)
>楽天で購入
Lời Chưa Nói - Acoustic Version 122.3 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Sao 118.0 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Còn Nguyên Vết Thương Sâu 77.6 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Không Quay Trở Lại 95.0 Người Ấy(2015年)
>楽天で購入
Đêm Mưa Và Anh 120.0 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Yêu Em Mất Rồi 126.0 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Một Mình Tôi 119.9 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
Giấc Mơ Mùa Hè 135.0 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Ngày Em Đi 120.1 Trịnh Thăng Bình Vol 1(2015年)
>楽天で購入
105.0 Người Ấy(2015年)
>楽天で購入
Người Ấy - Version 2 110.1 Lãng Tử(2015年)
>楽天で購入
Lời Chưa Nói 128.0 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Môn Đăng Hộ Đối 100.0 Lãng Tử(2015年)
>楽天で購入
Lãng Tử 98.0 Lãng Tử(2015年)
>楽天で購入
Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua 139.9 Summer Love(2015年)
>楽天で購入
Đã Có Kết Thúc Vui Hơn 139.9 Người Ấy(2015年)
>楽天で購入